T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN İZİN VERİLEN BİYOSİDAL ÜRÜN KULLANARAK ZARARLILAR İLE MÜCADELE ETMEK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN, İLGİLİ YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELERLE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA MÜRACAAT EDEREK İZİN ALMASI ZORUNLUDUR.

Uzun bir ruhsat sürecinden geçirilen biyosidal ürünler, yerel yönetimler ve ruhsatlı uygulayıcı firmalar tarafından amacına ve etiketine uygun kullanılmadığında hiçbir işe yaramamakta ve faydadan çok zarar verebilmektedir. Bu bağlamda izin verilen bu ürünlerin kullanım usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Daha sonra ruhsatlandırma sürecinde Avrupa Birliğine uyum ile birlikte yönetmeliğin adı "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

SAĞLIĞINIZ VE HUZURUNUZ İÇİN RUHSATSIZ – BELGESİZ KİŞİ VE / VEYA FİRMALARA UYGULAMA YAPTIRMAYINIZ.

Söz konusu yönetmelik ile "halkın sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usûl ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşların uygulama usul ve esaslarını belirlemek” amaçlanmıştır.

Yönetmelikte izin alma ve başvuru şartları, izin alma zorunluluğu, başvuru için gereken belgeler, mesul müdür eğitimi, uygulayıcı personel, bina durumu, bulundurulması zorunlu asgari birimler, alet-cihaz ve gereçler, her ekip için ilkyardım çantası zorunluluğu, kaza ve zehirlenmelerde sorumluluk, çalışma süresi ve şartları ile çalışanların sağlık kontrollerine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca düzenlenen mesul müdür eğitimleri ve yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen uygulayıcı eğitimleri ile ilaç uygulamasının amacına uygun yapılması, haşereler ile bilinçli mücadele edilmesi, toplum ve çevre sağlığının korunması için çalışılmaktadır.

Halk sağlığı alanında zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ve biyolojik ürünlerin bilinçli ve uzman kullanıcılar tarafından uygulanması hem ilaçların gereksiz kullanımını önleyecek hem de haşere mücadelesinin etkin yapılmasını sağlayacaktır. Her ilacın her zararlıya etkili olmadığını bilerek, ilaçların ruhsat ve etiket bilgileri doğrultusunda uygulanması için mesul müdürler, ekip sorumluları ve uygulayıcılar eğitilmekte, bilinçlendirilmektedir.

Bu alanda hizmet alacağınız firmadan MUTLAKA TALEP EDİNİZ!
  • BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ
  • SORUMLU MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
  • HİZMET VERECEK PERSONELİN BİYOSİDAL UYGULAYICI BELGESİ
  • KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ VE MSDS (ÜRÜN GÜVENLİK BELGESİ)
 
YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ