Dezenfeksiyon; Hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz (inactive) hale getirilmesi işlemidir.
Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon cansız ortamdaki patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Dezenfeksiyon özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar.

Dezenfeksiyon bu yönüyle bakteri, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılır.

Dezenfeksiyonda birincil önceliğimiz, çalışan bireylerin sağlığıdır.
Bu yüzden, bireysel tedbirler tüm uygulamaların önünde gelir.
Antibakteriyel sabun kullanımı önemlidir.
El dezenfektanları mutlaka kullanılmalıdır.
Kullanılan alet ve ekipmanların ( Bilgisayar, klavye, telefon, masa yüzeyleri, dolap-çekmece vb. sürekli temas olunan ) dezenfeksiyonu her gün temiz bir bez ve dezenfektan ile mutlaka yapılmalıdır.
Girişlere dezenfektanlı paspas uygulamaları ile de içeriye ayak yoluyla bulaşacak her türlü mikroorganizmaya karşı tedbir alınmalıdır.

Hiçbir dezenfektan ve uygulama metodu, yapılan dezenfeksiyon uygulama sonrası, ortama bir daha herhangi bir  mikroorganizmanın girmeyeceği ve/veya bulunmayacağı neticesini vermez. İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyan bu mikroorganizmaların çoğunluğunun atmosferde bulunması dolayısı ile, hacimsel uygulamanın (ortam dezenfeksiyonu) önemi burada ön plana çıkmaktadır.
Uygulamanın başarısı ve dezenfeksiyon sürecinin sağlıklı yürümesi, yukarıda bahsettiğimiz kişisel tedbirlerin alınması ve dikkat edilmesiyle sağlanacaktır.


HİZMET ALANLARI:

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI, 
KAMU KURUMLARI, 
MÜZELER,
ALIŞVERİŞ VE İŞ MERKEZLERİ, 
SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZLARI,
EĞİTİM KURUMLARI VE YURTLAR, 
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI