Tamamıyla izole edilmiş ortamlarda çuvallanmış, dökme, yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik olarak zarar veren haşerelerin bulunduğu ortamlarda katı, sıvı veya gaz fumigantlar kullanılarak yapılan yoketme  işlerine FUMİGASYON denir.

Bombus Çevre Sağlığı; iş bilgisi ve tecrübe sahibi, Fümigasyon Operatör Belgesi ve Metil Bromide Kullanma Belgesine haiz uzman Ziraat  Mühendisinden oluşan ekibimiz ile her türlü bitkisel, hayvansal ürün ve diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak, bu noktada ürün kaybını ve tahribatını önlemek suretiyle, ürününüzün sağlıklı bir halde korunmasını sağlamaktayız. 

Neden Fumigasyon

 
 • Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,
 • Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfuzu ve homojen dağılma imkânı sağlaması,
 • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması,
 • Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilme olanağı sağlanması,
 • Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
 • Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler yönünden tercih edilmektedir.
Fumigasyonun Önemi

Zararlılara karşı diğer pestisit ve uygulamalarla mücadele imkânı kalmadığında fumigant adı verilen gaz yayıcı preparatlar kullanılmak suretiyle yapılan fumigasyon işlemi, bu sahadaki en son ve en etkili kimyasal savaş metodudur.
Fumigasyon, depolanmış ürünler için söz konusu olan zararlıların yumurta evresini de içine alan tek uygulama olması dolayısıyla tartışmasız, en önemli ve etkin bir ilaçlama yöntemidir.
Fumigasyon uygulamalarında kullanılan fumigantların etkili olabilmesi, ürünün ve ortamın her yerine nüfuzunun sağlanabilmesi için; normal şartlarda en az üç gün gaza maruz kalınması gerekmektedir. Bu süre mücadele edilen zararlının türüne, biyolojik evresine, saklandıkları noktaların özelliklerine, ortam ısısına ve diğer şartlara bağlı olarak değişebilmektedir.
Fumigasyondan önce ve sonra işletmelerin düzenli ve rutin temizlik hizmetleri, fumigasyonun gerektirdiği haşerelerin popülasyon durumunu da ortaya çıkaracağı için son derece önemlidir.


Hizmet Alanları
 
 • Çadır Altı uygulamaları
 • Tır - Konteyner Fumigasyonu
 • Un ve Yem Fabrikaları
 • Değirmenler
 • Kuluçkahaneler - Çardaklar
 • Depolar
 • Toprak Fumigasyonu
 • Silo Fumigasyonu
 • Ambarlanmış her türlü ürün Fumigasyonu
 • Ahşap Palet Fumigasyonu
Fumigasyon Gereksinimi Olan Bazı Zararlılar
post-image

Buğday Biti (Sitophilus granarius)

post-image

Pirinç Biti (Sitophilus oryzae)

post-image

Ekin Kambur Biti (Rhizopertha dominica)

post-image

Khapra Böceği (Trogoderma granarium)

post-image

Kırma Biti (Tribolium confusum)

post-image

Un Biti (Tribolium castaneuni)

post-image

Boynuzlu Böcek (Gnathocerus cornutus)

post-image

Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis)

post-image

Arpa Güvesi (Sitotroga cercalella)

post-image

Değirmen Güvesi (Ephestia kuehniella)

post-image

Kuru Meyve Güvesi (Plodia interpunctella)

post-image

Tütün Güvesi (Ephestia Elutella)

post-image

Un Kurdu (Tenebrio molitor)

post-image

Ekin Kara Böceği (Tenebriodes mauritanicus)

post-image

Fasülye Tohum Böceği (Acanthosceudes obtectus)

post-image

Patates Güvesi (Phthorimoea Operculella)