ALANINDA HEP İLKLERİN FİRMASI...

Firmamız; 1998 yılında ASYA TARIM KİMYA TİCARET adı altında Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünleri Bayiliği ile faaliyete başlamıştır.

1999 yılında T.C. Tarım Bakanlığı tarafından verilen Fumigasyon Operatörlüğü kursuna katılarak, Konya’da Zirai Fumigasyon alanında ruhsatlı ilk özel firma olma özelliği ile, bu uygulama alanında da faaliyetlerini sürdüregelmiştir.     
     
Dünyada o yıllarda oldukça yaygın olan, Türkiye’de henüz metropol kentlerinin tanıdığı, Konya’da ise 2000’in başlarında yabancı merkezli firmaların girmesiyle yerini almaya başlayan Haşere-Kemirgen Önlem ve Mücadelesi (Pest Prevention – Control) hizmetinin ve tanıtımının yerli / yerel firma bazındaki ilk temsilcisi olarak bu sektördeki yerini almıştır.

2005 yılı itibari ile Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama işlerini yapacak kişi ve kuruluşların ruhsata tabi olma zorunluluğu neticesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Mesul Müdür eğitimini alarak, Konya’da işletme sahibinin aynı zamanda mesul müdürü olduğu muvaazasız (diploma kiralama usulü ile çalışmayan) ilk firma olma özelliğini de üzerinde bulundurmaktadır.
 
Bütün bu birikim ve kazanımlarımızdan yola çıkarak;
Hem tüm yaşam alanlarında insan-gıda ve çevre sağlığını tehdit eden haşere-kemirgen zararlılarına yönelik verilen mücadele şekli olan
Pest Kontrol,
Hem tüm zararlılara yönelik ortama gaz verilerek yapılan mücadele metodu olan
Fumigasyon,
Hem de bitkisel üretim amaçlı arazi veya rekreasyon amaçlı peyzaj alanlardaki bitki hastalık ve zararlılarına karşı yapılan mücadele şekli olan
Bitki Koruma
kavramlarının, birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak bir bütün içerisinde değerlendirilmesinin, bu alanda bir boşluğu dolduracağını düşündük.

Bu nedenle; adını da çevre dostu bir arı türü olan Bombus Arısından esinlendiğimiz BOMBUS ÇEVRE SAĞLIĞI markası ile, tüm bu hizmet faaliyetlerini bir bünyede birleştirmiş ve " İLAÇLAMAYA DAİR NE VARSA " ayrıcalığı ile sizlere farklı bir yaklaşımla hizmet sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız.
 
Zamanla artan talebi karşılayabilmek, aynı zamanda da hizmet ağı-hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti çıtasını yükseltmek ve iş verimliliğini arttırmak amacıyla; 2011 yılı itibari ile, yine bu alanda faaliyet göstermekte olan Karanfil İlaçlama ve Sanitasyon İlaçlama firmalarının bünyemize katılımı gerçekleşmiş, 2016 yılında da şirket hüviyetine geçerek; daha güçlü, daha enerjik, daha yenilikçi ve daha teknik bir ekip, ruh ve anlayışla yolumuza devam etmekteyiz.

Sizlerin de ihtiyaç duyduğunuz zaman çözüm ortağınız olmak arzusu ve birlikte çalışmak ümidiyle… Saygılarımızla.  

                   
 
Ömer OBAYERİ
Teknik/Ekipler Koord. 
Yusuf ERGÜL 
Finans/Operasyon Koord. 
Ömer Faruk ÜNALDI
Mesul/Genel Müdür