GENEL PEST KONTROL

Haşere ve kemirgen denetimi, engellemesi ve kontrolü veya diğer adıyla 
pest kontrol; taşıdıkları organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, besin maddelerimize ve yaşam alanlarımıza zarar veren yürüyen, uçan haşereleri ve kemirgenleri, uygulanan kimyasal veya kimyasal olmayan metot ve teknikler ile tamamen yok ederek veya makul seviyelerde tutarak sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamamızı sağlayan faaliyetlerdir.

Hijyen ve sanitasyon, bu alandaki çalışmaların bir parçası ve tamamlayıcısıdır.

Hijyen: Ferdin veya toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışan, beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri sentez halinde uygulayan bir bilim dalıdır. Kısaca, sağlık için gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalardır.

Gıdalarda da insan sağlığı açısından tüketiminin uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve tedbirin alınması, bu noktada da hastalık yapan tüm etmenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.

Sanitasyon: Sağlık için uygun şartların oluşturulması ve sürdürülmesi işlemidir. İnsan sağlığının korunması veya tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir.

Sanitasyonun kuralı ise, temizlik ve dezenfeksiyondur.

Biz BOMBUS Ailesi de, tüm bu kavramları önemseyerek, yaşam alanlarımızın hastalık yapıcı zararlı etmenlerden olan haşere ve kemirgenlerden arındırılması ve dezenfeksiyonu ile insan sağlığına ve çevremize bir ölçüde fayda sağlamış ve sağlayacak olabilmenin gururunu yaşamaktayız.

ENTEGRE  ZARARLI KONTROLÜ (IPM) :

Entegre haşere ve kemirgen kontrol metotlarında temel olarak beş unsur söz konusudur.

Kültürel Yöntemler: Halkın, zararlıların kontrolü hususunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi prensibine dayanan yöntemdir.

Fiziksel Yöntemler: Yüksek hijyen ve sanitasyon standartlarının uygulanması, tesis ve makine-ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi, atık gıda ve çöplerin ortamdan uzaklaştırılması ve ayrı bir yerde tutulması gibi prensipler yöntemidir.

Mekanik Yöntemler: Yürüyen, uçan haşere ve kemirgen girişini ve üremesini engellemek için, ortamda mevcut barınma alanlarının kapatılması, izolasyonu, çatlak ve deliklerin onarımı, sineklik ve kapı perdelerinin kullanımı, üreme alanlarının tespiti ve ortadan kaldırılması prensibine dayalı yöntemdir.

Biyolojik Yöntemler: Zararlıların üreme yeteneklerinin kaybolması için yapılan mücadele metodudur. Özellikle su, bataklık vb. birikinti alanlardaki haşere popülâsyonunun önüne geçmek amacıyla, üreme yeteneklerini bozan formülasyonlar kullanılarak yapılan kontrol yöntemidir.

Kimyasal Yöntemler: İnsektisit, larvasit ve rodentisit (Haşere ve kemirgen öldürücü ilaçlar) vb. kimyasallar yardımı ile zararlıların kontrol edilerek ortamdan uzaklaştırılması yöntemidir. Kendi içerisinde; Hacimsel uygulama, Kalıcı etkili residüel uygulama, Jel uygulama, Kokulu ilaç uygulaması, Kokusuz ilaç uygulaması, Zehirli yem uygulaması, Yapışkan jel uygulaması vb. gibi değişik metotlarla uygulanır.

 

KURUMSAL HİZMETLER

Haşere ve kemirgenlerle mücadelede bilimsel metotlarla, insanlara ve çevreye zarar vermeyen Pest Prevention Service ( Haşere Önleme Hizmeti ) yapılması gerekmektedir. Klasik (amatör) yöntemlerle yapılan mücadelelerde olumsuz sonuçlar meydana gelmekte ve haşereler direnç geliştirmektedir. Olumlu netice vermeyen mücadeleler önemli bir ekonomik kayıp niteliğindedir.

Ayrıca her işletmenin kendi bünyesinde, sektörüne göre değişken haşere ve kemirgen riski söz konusudur. BOMBUS; işletmenizde mevcut veya bulunma riski olan bu zararlılara karşı sizin için profesyonel ve gerçekçi yaklaşımıyla en doğru ve etkin bir mücadele programı uygulayarak savaşır, işinizde meydana getirebilecekleri maddi ve itibari zararın elemine edilmesine, işletmeniz ve de çalışanlarınız için daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamın oluşmasına katkı sağlar.

Verilen hizmet esnasında günlük faaliyet ve iş düzeninizi bozacak herhangi bir sıkıntıyı size yaşatmamaya özen gösterir.             

HİZMET ALANLARI:

GIDA FABRİKALARI - DEPOLARI, 
HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI, 
KAMU KURUMLARI, 
MÜZELER
ALIŞVERİŞ VE İŞ MERKEZLERİ, 
SPOR VE EĞLENCE MERKEZLERİ
RESTAURANT - FIRIN VE CATERING FİRMALARI, 
OTELLER VE DİĞER KONAKLAMA ALANLARI, 
EĞİTİM KURUMLARI VE YURTLAR, 
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI

ADIM ADIM HAŞERE KONTROL HİZMETİ:

KEŞİF: BOMBUS teknik ekibi, öncelikle haşere ve kemirgenin problem doğurduğu yerleri, sonrasında da işletmeye ait tüm açık ve kapalı alanların yerleşim planı dahilinde giriş, yuvalanma, barınma ve üreme alanlarını tespit eder. Bütün bu keşif hizmeti ve değerlendirmeleri raporlandırır ve tarafınıza sunar.

PROJE: Rapor doğrultusunda işletme yapısına uygun olarak verilmesi gerekli görülen hizmetler, aylık/yıllık olarak projelendirilir. Böylelikle hangi dönemde hangi hizmeti alacağınız konusunda bilgilendirilirsiniz. Bu sistem sayesinde gereksiz hizmet alımınız engellenerek, etkili ve ekonomik hizmet almanız sağlanır. Değişik türdeki haşerelerin gelişim evreleri de doğal olarak farklı olacağından özel uygulamalar gerektirecektir. BOMBUS haşerelerin biyolojik evrelerini bilir ve o doğrultuda mücadele eder.

UYGULAMA: Mücadele hizmeti vermeye gelen teknik ekibimiz, gerekli eğitimi almış, konusunda uzmanlaşmış, tecrübe ve profesyonelliğe sahiptir. Uygulamalar sırasında kullanılan tüm ilaçlar T.C.Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylıdır. Kullanılan ilaçlar haşere ve kemirgenlerin bağışıklık sistemi göz önüne alınarak belirli peryodlarda değiştirilir. BOMBUS  uygulama stratejisi Entegre Zararlı Kontrolü (IPM) odaklıdır. Uygulama safhasında öncelikle kimyasal uygulama öncesi fiziksel, mekaniksel ve kültürel yöntemlerle sonuca gitmeyi hedefler.

KONTROL: İşletmede uygulama sonunda, mücadele hizmeti verilen alanlarda teknik ekibimiz tarafından detaylı bir kontrol çalışması yapılır ki; hizmet verilen ortam sürekli olarak gözetim altında tutulur, oluşabilecek herhangi bir risk karşısında soruna erken müdahale edilebilir.

RAPOR: Haşere ve kemirgen mücadele hizmetinin son aşaması raporlamadır. İşletme bünyesinde verilen hizmetler, yapılan uygulamalar, kullanılan pestisitler ve yapılması planlananlar sistemli bir şekilde rapor halinde dosyalanarak bilgilerinize sunulur.

BİREYSEL HİZMETLER

Bir şekilde yaşadığınız alanlarda huzurunuza ortak olmaya çalışan canlılar vardır. Bu canlılar; bazen içinde 30-40 adete kadar yumurta bulunabilen kapsüller halinde yumurtlayan,40-60 gün arası ergin hale gelen ve iki ayda bir eskisinin 40 katı popülasyona ulaşan bir hamam böceği olarak, bazan bir yıl içerisinde 40-45 yavru dünyaya getiren bir ev faresi olarak, bazen evinizin neşesi olarak barındırdığınız kedi veya köpeğinizde barınan ve 1 seferde 10.000 yumurta bırakabilen bir kene olarak, bazen da sadece birkaçını gördüğünüz ama göremediğiniz 250.000 kişilik ordunun habercisi olan bir karınca olarak karşınıza çıkacaktır.

Biz de BOMBUS olarak işte bu aşamada devreye girer, size ve yaşadığınız probleme yönelik çözüm üretir, sorunlardan kurtulmanızı sağlarız.    

BOMBUS, hedef canlılar dışındaki hiçbir varlığa zarar vermeyen yöntemlerle mücadele ederek, yaşam alanınızdaki risk faktörlerini yok eder. Sizleri olası istilalardan uzak tutar, hastalık, alerjik ve dahi ölümcül sonuçlara karşı kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.

Mücadele hizmeti vermeye gelen teknik ekibimiz, gerekli eğitimi almış, konusunda uzmanlaşmış, tecrübe ve profesyonelliğe sahiptir. Uygulamalar sırasında kullanılan tüm ilaçlar T.C.Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylıdır. Kullanılan ilaçlar haşere ve kemirgenlerin bağışıklık sistemi göz önüne alınarak belirli periyotlarda değiştirilir. BOMBUS  uygulama stratejisi Entegre Zararlı Kontrolü (IPM) odaklıdır. Uygulama safhasında öncelikle kimyasal uygulama öncesi fiziksel, mekaniksel ve kültürel yöntemlerle sonuca gitmeyi hedefler.   
Biz tüm bunları yaparken siz günlük yaşantınızın akışı içerisinde faaliyetlerinizde bir kısıtlamaya gitmezsiniz.

HİZMET ALANLARI: KONUT - SİTE - BÜRO - MUAYENEHANE

KENTSEL HİZMETLER

Toplumun daha sağlıklı, daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak bütün ülkelerin görevidir. Biz ve bizim gibi, çevre ve halk sağlığı alanında zararlı mücadele hizmeti veren kuruluşların görevleri de, günümüzde kentlerde bu görevi yürüten belediye ve diğer kamu kuruluşlarına yeni teknolojilerin takibinde yardımcı olmak, bilgi paylaşmak, gerekli ürünlerin temininde yardımcı ve destek olmak, kısaca onların bir noktada çözüm ortakları olarak, sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamaktır.

ENTEGRE VEKTÖR - ZARARLI KONTROLÜ

Özellikle sivrisinek larva ve ergin kontrolü ile karasinek larva ve ergin kontrolü ve bu zararlıların oluşturduğu hastalık ve ekonomik zararların ortadan kaldırılması, koruyucu tedbirlerin alınması ve bu zararlıların yakın çevrede de hijyen riski oluşturmasını engelleme çalışmaları, entegre vektör-zararlı kontrolü felsefesini oluşturur.

UYGULAMA METODLARI

1. Kalıcı Uygulama(Rezidüel)

İç alan uygulamaları
Dış alan uygulamaları

Hedef ve yakın çevredeki tüm intikal alanları dâhil olmak üzere, zararlı veya vektörlerin üreme, dinlenme, gezinme ve saklama alanlarının, hedef zararlılara etkili dozda, insan ve diğer canlılarda toksik tehlike oluşturmadan uygun insektisitle yüzeysel ilaçlanmasıdır.

2.  Alan Spreylemesi

Alan spreylemesinin temeli, çok fazla miktarda küçük insektisit damlacıkları üretmek üzerine kurulmuştur. Bu damlacıklar haşereyle, haşerenin uçma faaliyeti esnasında temasa geçtikleri zaman, öldürücü insektisit dozu haline gelirler. Yoğun yağ bazlı insektisit bulutu oluşturan ve sis görüntüsü veren yaygın bir Alan Spreyleme yöntemi olan Termal Sislemenin yerini, günümüzde ULV (Ultra Low Volume) yöntemi almıştır. Bu yöntemde, soğuk mekanik aerosol üreten makinelerle çok fazla miktarda düşük hacimli insektisit damlacıkları oluşturulur. Bu yöntemin bir avantajı, kullanılacak insektisit miktarını azaltması ve tek makineyle büyük alanların kısa sürede ilaçlanmasını sağlamasıdır. Yine de termal sisleme bazı bölgelerde popülaritesini halen kaybetmemiştir. Örneğin Güney Doğu Anadolu’da halen bu yöntem tercih edilmektedir.

Soğuk Sisleme (ULV): Damlacıkların insektisit solüsyonunun çok hızlı hareket eden hava yardımıyla parçalanması sonucu oluşur.

Termal Sisleme (FOG): İnsektisit solüsyonu çok yüksek sıcaklık (500 C) kullanılarak buharlaştırılır. Buhar halindeki insektisit solüsyonu dışarıda soğuk hava ile karşılaşınca yoğunlaşarak duman(sis)haline gelir.

Tüm bu ilaçlamalarda büyük bir sis bulutu haline gelen insektisit tüm alana ulaşır ve haşere popülasyonunda büyük bir düşüş görülür.